skip to Main Content

Poziv za podnošenje ponude za uslugu – Izrada preporuka za usaglašavanje lokalnih propisa/politika sa nacionalnim planom upravljanja otpadom u 4JLS

Poziv za podnošenje ponude

4-11/2022

 

 

Poštovani,

 

Udruženje Forum civilne akcije – FORCA za potrebe realizacije projekta „Ekonet – korak dalje” iskazuje potrebu za uslugom:

 

Izrada preporuka za usaglašavanje lokalnih propisa/politika sa nacionalnim planom upravljanja otpadom u 4JLS

 

Radionica će biti realizovana u Zaječaru. O datumu realizacije radionice izabrani ponuđač će biti obavešten 5 dana pre početka.

Svi detalji u vezi realizacije nalaze se u prilogu – TOR-radionicao zelenom otpadu.

Uz ponudu obavezno dostaviti CV realizatora.

Molim da ponudu dostavite na Obrascu ponude (dostavljen u prilogu) u elektronskoj formi  na e mail adresu office@forca.rs, do utorka 15 .11.2022. godine do 11 časova.

Cena treba da bude izražena u dinarima u ukupnom iznosu, sa uračunatim PDV-om ukoliko je vaša firma sistemu PDV-a.

Kriterijum za izbor ponuđača je najniža ponuđena cena.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na e mail office@forca.rs

 

OBRAZAC PONUDE

TOR Stručni saradnik_ca za izradu preporuka Ekonet

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Povratak na vrh