skip to Main Content

Ekocentar u akciji

Forum civilne akcije FORCA Požega u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom – SEC Sombor, udruženjem gradjana Edukativni centar Kruševac i udruženjem Timočki omladinski centar – TOC Zaječar dobitnik je granta EKO SISTEM programa osnaživanja mreža udruženja građana koje se bave životnom sredinom u okviru projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS) uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) 

Ekonet je mreža organizacija koja se bavi pitanjima zaštite životne sredine. Mreža je formirana 2018. godine sa ciljem podrške lokalnim samoupravama u primeni propisa u oblasti zaštite životne sredine koji proističu iz procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Mrežu EkoNet čine 4 organizacije, Somborski edukativni centrar, Timočki omladinski centar, Edukativni centar Kruševac i Forum civilne akcije FORCA Požega.  

Realizacijom projekta EKO-SISTEM i programa osnaživanja mreža udruženja građana koje se bave životnom sredinom, pre svega, unapredićemo kapacitete 4 organizacije civilnog društva, članica Ekonet mreže, da se aktivno i kontinuirano uključe u procese rešavanja problema upravljanja komunalnim otpadom u 4 okruga u Srbiji (Zlatiborski, Rasinski, Zaječarski i Zapadnobački).  Jačanjem kapaciteta organizacija članica obezbediće se i jačanje kapaciteta same mreže u 4 upravna okruga u kojima će se projekat implementira. Planirane aktivnosti obezbediće ravnopravno učešće i razvoj svih organizacija, članica mreže sa oko 40 članova/članica i aktivistkinja/aktivista koji će se na različite načine uključivati u projekat.  

Polazna osnova svih planova i aktivnosti mreže biće preporuke, standardi i obaveze koje proističu iz procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji u okviru pregovaračkog poglavlja 27, ubuduće u okviru klastera „Zelena agenda i održiva povezanost“. 

Tokom ovog procesa ostvariće se komunikacija i saradnja sa lokalnim samoupravama u 4 grada i 20 opština u 4 upravna okruga. 

Ovaj projekat će, kroz ostvarivanje njegovih rezultata, doprineti većem kredibilitetu kako organizacija članica tako i same mreže i etablirati ih kao relevantne sagovornike i partnere lokalnim samoupravama u procesima rešavanja problema iz ove oblasti. Deo planiranih obuka usmeren je ka osnaživanju organizacija, članica mreže, da se osposobe da u budućem periodu promovišu i inkorporiraju u sve svoje inicijative i predloge politika rodnu ravnopravnost kao sastavni deo istih, ne samo u aktivnostima vezanim za životnu sredinu nego i u drugim oblastima kojima se ove organizacije bave. 

Analiza postojećeg stanja oblasti pravnih propisa i praksi lokalnih samouprava u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u 4 okruga u Srbiji će biti polazna osnova za dalji rad mreže i koristiće se kao dodatni izvor informacija za potrebe izrade izveštaja iz senke za Poglavlje 27.

Povratak na vrh