skip to Main Content

„CSOnnect“ – Program podrške civilnom društvu u Srbiji“

Forum civilne akcije FORCA Požega jedna je od dobitnika granta na ovom programu, u partnerstvu sa Somborskim edukativnim  centrom – SEC Sombor, Udruženjem gradjana  Edukativni centar Kruševac i udruženjem PROAKTIV iz Niša

Forca ovaj grant koristiti za jačanje kapaciteta organizacije da se aktivnije uključi u procese kreiranja lokalnih politika u oblasti zaštite životne sredine, na lokalnom nivou i na nivou 6 okruga (Zlatiborski,Moravički, Rasinski, Nišavski, Toplički i Zapadnobački ) u saradnji sa partnerima. Pored toga, grant će se koristiti za formiranje i jačanje mreže u navedenim okruzima koja će okupiti lokalna udruženja, insititucije i gradjane kako bi se obezbedila veća participacija gradjana u procesu pregovaranja u okiru poglavlja 27a nakon toga i u procesu kreiranja, implementacije i praćenja lokalnih politika relevantnih za oblast zaštite životne sredine i održivog razvoja, u skladu sa relevantnim evropskim politikama.

 Forca želi da kroz formirani Konzorcijum radi na popravljanju trenutne situacije koju karakterišu normativno nejasna pozicija OCD; nepostojanje pretpostavki za odgovarajuću transparentnost pregovaračkog procesa i postupaka koji su povezani sa njim (proces usaglašavanja nacionalnih propisa sa propisima EU) i nedefinisane ili neprecizno definisane procedure. Forca želi da kroz sopstvene podignute kapacitete da efektivan doprinos da se na teitoriji koju pokriva Konzoricjum uspostavi stalnu saradnju sa organima državne uprave da organizuju transparentan process  I da prihvate nove vrednosti, standard kao I . da razume pojedine elemente procesa evropskih integracija. Svoju ulogu vidimo i u prenošenju iskustava OCD u državama koje su prošli pregovarački proces, uključivanju javnosti u ovaj process što bi dovelo do transparentnosti celog procesa i dalo mu legitimite. da bi smo se u punom kapacitetu uključili u ovaj process moramo pre svega povećati kapacitete naše organizacije.

Povratak na vrh
×Close search
Search